Untitled Documentยินดีต้อนรับสู่...โครงการชลประทานมุกดาหาร สำนักชลประทานที่ 7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


กรมชลประทานขานรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๙/๖๐ นั้น ท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปลูกข้าวนาปรังด้วยวิธีเปียกสลับแห้งปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนนาปรังเพื่อประหยัดน้ำ.............................. กรมชลประทานเปิดรับสมัครจ้างเกษตรกรที่ไม่ได้เพาะปลูกพืชในฤดูแล้งให้มีรายได้เสริมด้วยการมาทำงานซ่อมแซมขุดลอกคูคลองส่งน้ำสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานชลประทาน ใกล้บ้าน.............................. กรมชลประทาน วอนเกษตรกรลุ่มน้ำเจ้าพระยา งดทำนาปรังต่อเนื่องหลังพื้นที่เพาะปลูกทะลุเกินแผนไปแล้วกว่า ๒.๖๓ ล้านไร่ ทำให้มีการใช้น้ำเกินกว่าแผนที่วางไว้ .............................. กรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระราม ๖ ป้องกันน้ำเค็มรุกเข้าไปในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงน้ำทะเลหนุนพร้อมวอนเกษตรกรให้งดปลูกข้าวนาปรังต่อเนื่องหลังพื้นที่เพาะปลูกเกินแผนเกือบสองเท่า.............................

 


กรมชลประทาน
สำนักงานชลประทานที่ ๗
คลิ๊ก!!

หน้าหลัก

ประวัติโครงการ

วิสัยทัศน์

แผนยุทธศาสตร์

แผนภูมิอัตรากำลัง

งานบริหารทั่วไป

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

ฝ่ายช่างกล

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

สหกรณ์กรมชลประทาน

ต้นทุนการผลิต

ระบบสมุดโทรศัพท์

รายงานประจำปี/สารสนเทศ- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการพ.ศ.2540


- จัดซื้อจัดจ้าง

- ความก้าวหน้าการเบิกจ่าย
- รายงานกิจกรรม
-
คลิ๊ก!! บริการประชาชน

>> วีดีทัศน์แนะนำจังหวัด

>> วีดีทัศน์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สัมภาษณ์ | พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560เริ่มใช้ 1 มกราคม 2558

 

 

 วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เข้าร่วมประชุมและให้บริการประชาชนตามโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมี นายสันธาน สร้อยสำโรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น
สำนักงานชลประทานที่ 7 เข้าร่วมตรวจเยี่ยมและดูงานภาคสนาม โครงการชลประทานมุกดาหาร
ได้ร่วมประชุมเพื่อติดตามความพร้อม และรับฟังปัญหาอุปสรรคพร้อมแนวทางแก้ไข ในการดำเนินงานภายในโครงการฯ ณ โครงการชลประทานมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น
เข้าร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จัดทำแผนเผชิญเหตุด้านการเกษตรในพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังนอกเขตชลประทาน ที่มีโอกาสเสี่ยงขาดแคลนน้ำ ณ ปตร ห้วยยาง บ้านจอมมณีใต้ ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่กลางแจ้ง

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น
ร่วมประชุมคณะกรรมมการสำรวจและประเมินราคาสินทรัพย์ถาวรที่มิใช่คุรุภัณฑ์ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่าน
ระบบเครือข่าย (vdo conference) ณ ห้องประชุม SWOC โครงการชลประทานมุกดาหาร
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น
เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลการติดตามการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายชยันต์.ศิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับและเข้าร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของแม่น้ำโขง ณ ห้องประชุมแก่งกระเบา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.
วันพฤหัสบดี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านตำบลหนองสูงเหนือ บ้านเลขที่ 73 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

จังหวัดมุกดาหารที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ เข้าร่วมประชุมและให้บริการประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ในภาพอาจจะมี 3 คน, สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 5 คน

วันพุธ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี นายปิติณัช นิธิศธานี นายอำเภอหว้านใหญ่ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมพญาศรีภุชงค์ ชั้น ๒ ที่ทำการปกครองอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ข้อความในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น.
โครงการชลประทานมุกดาหาร ร่วมประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อวางแผนการใช้น้ำให้เพียงพอตลอดฤดูแล้งและต้นฤดูนาปี

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 1 คน

 


สถานการณ์น้ำเดือน มกราคม 2563
สถานการณ์น้ำ วันที่ 24 มกราคม 2563
สถานการณ์น้ำ วันที่ 25 มกราคม 2563

สถานการณ์น้ำ วันที่ 26 มกราคม 2563
สถานการณ์น้ำ วันที่ 27 มกราคม 2563
สถานการณ์น้ำ วันที่ 28 มกราคม 2563
สถานการณ์น้ำ วันที่ 29 มกราคม 2563
สถานการณ์น้ำ วันที่ 30 มกราคม 2563
สถานการณ์น้ำ วันที่ 31 มกราคม 2563


สถานการณ์น้ำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
สถานการณ์น้ำ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
สถานการณ์น้ำ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
สถานการณ์น้ำ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
สถานการณ์น้ำ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
สถานการณ์น้ำ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

สถานการณ์น้ำ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
สถานการณ์น้ำ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
สถานการณ์น้ำ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
สถานการณ์น้ำ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563
สถานการณ์น้ำ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563
สถานการณ์น้ำ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
สถานการณ์น้ำ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
สถานการณ์น้ำ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
สถานการณ์น้ำ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
สถานการณ์น้ำ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
สถานการณ์น้ำ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
สถานการณ์น้ำ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
สถานการณ์น้ำ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
สถานการณ์น้ำ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
สถานการณ์น้ำ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
สถานการณ์น้ำ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
สถานการณ์น้ำ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
สถานการณ์น้ำ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
สถานการณ์น้ำ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


โปรแกรม GIS

 

โปรกแกรม autocad 2017

โปรกแกรม SketchUp 2017


โปรแกรม


APP
Rio 7UPA4 
 
 ๖๐ ถนนชยางกูร ก. ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ ๔๙๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ (๐ - ๔๒๖๑ - ๑๕๖๙) 
โครงการชลประทานมุกดาหาร

พัฒนาโดย : ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการชลประทานมุกดาหาร
ปรับปรุงล่าสุด : วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563