Untitled Documentยินดีต้อนรับสู่...โครงการชลประทานมุกดาหาร สำนักชลประทานที่ 7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


กรมชลประทานขานรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๙/๖๐ นั้น ท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปลูกข้าวนาปรังด้วยวิธีเปียกสลับแห้งปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนนาปรังเพื่อประหยัดน้ำ.............................. กรมชลประทานเปิดรับสมัครจ้างเกษตรกรที่ไม่ได้เพาะปลูกพืชในฤดูแล้งให้มีรายได้เสริมด้วยการมาทำงานซ่อมแซมขุดลอกคูคลองส่งน้ำสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานชลประทาน ใกล้บ้าน.............................. กรมชลประทาน วอนเกษตรกรลุ่มน้ำเจ้าพระยา งดทำนาปรังต่อเนื่องหลังพื้นที่เพาะปลูกทะลุเกินแผนไปแล้วกว่า ๒.๖๓ ล้านไร่ ทำให้มีการใช้น้ำเกินกว่าแผนที่วางไว้ .............................. กรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระราม ๖ ป้องกันน้ำเค็มรุกเข้าไปในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงน้ำทะเลหนุนพร้อมวอนเกษตรกรให้งดปลูกข้าวนาปรังต่อเนื่องหลังพื้นที่เพาะปลูกเกินแผนเกือบสองเท่า.............................

 


กรมชลประทาน
สำนักงานชลประทานที่ ๗
คลิ๊ก!!

หน้าหลัก

ประวัติโครงการ

วิสัยทัศน์

แผนยุทธศาสตร์

แผนภูมิอัตรากำลัง

งานบริหารทั่วไป

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

ฝ่ายช่างกล

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

สหกรณ์กรมชลประทาน

ต้นทุนการผลิต

ระบบสมุดโทรศัพท์

รายงานประจำปี/สารสนเทศ- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการพ.ศ.2540


- จัดซื้อจัดจ้าง

- ความก้าวหน้าการเบิกจ่าย
- รายงานกิจกรรม
-
คลิ๊ก!! บริการประชาชน

>> วีดีทัศน์แนะนำจังหวัด

>> วีดีทัศน์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สัมภาษณ์ | พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560


กรมชลประทานกับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
: นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทานAmazingCounters.com
เริ่มใช้ 1 มกราคม 2558

 

 


โปรแกรม GIS

 

โปรกแกรม autocad 2017

โปรกแกรม SketchUp 2017


โปรแกรม


APP
Rio 7UPA4 Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

วันที่ 17 มกราคม 2562
วันที่ 16 มกราคม 2562

วันที่ 15 มกราคม 2562
วันที่ 14 มกราคม 2562

วันที่ 13 มกราคม 2562

วันที่ 12 มกราคม 2562
วันที่ 11 มกราคม 2562
วันที่ 10 มกราคม 2562

วันที่ 9 มกราคม 2562

วันที่ 8 มกราคม 2562
วันที่ 7 มกราคม 2562
วันที่ 6 มกราคม 2562
วันที่ 5 มกราคม 2562
วันที่ 4 มกราคม 2562
วันที่ 3 มกราคม 2562
วันที่ 2 มกราคม 2562

 

 

โครงการชลประทานมุกดาหาร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำโขงจังหวัดมุกดาหาร  ครั้งที่ 1/2561
รายงานลงพื้นที่ซ่อมแซมถนน ทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
รายงานข่าววันที่ 15 มิ.ย 2561 วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)

การรายงานผลการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
วันนี้ (8 มีนาคม 2561) เวลา 09.00 น. – 16.00 น. เชิญรับชมการถ่ายทอดสด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงการ
ชลประทานเพื่อมุ่งสู่ RID number 1 ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกรมชลประทาน

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
แบบฟอร์มสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน 
ระบบติดตาม ผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


เสร็จแล้ว ถนนยางพาราสายแรก! กรมชลฯ เปิดประเดิมที่ขอนแก่น
โปรแกรม CvET_Beam version 1.00 ซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์คานต่อเนื่อง

“บึงกาฬ” โชว์นวัตกรรมเพิ่มมูลค่ายาง หวังแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ
กฎหมายสตง.ประกาศใช้แล้ว มีผลบังคับใช้พรุ่งนี้ (22/02/61)
ระบบลุ่มน้ำโขง
เสวนายามเช้า สชป.7 เรื่อง : แผนที่ภาพถ่ายโดยการใช้อากาศยานไร้คนขับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นี่คือ..ความจริงของความสัมพันธ์ระหว่าง "น้ำ เขื่อน ป่า"

 ๖๐ ถนนชยางกูร ก. ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ ๔๙๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ (๐ - ๔๒๖๑ - ๑๕๖๙) 
โครงการชลประทานมุกดาหาร

พัฒนาโดย : ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการชลประทานมุกดาหาร
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561