ยินดีต้อนรับสู่...โครงการชลประทานมุกดาหาร สำนักชลประทานที่ 7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
หน้าหลัก

ประวัติโครงการ

วิสัยทัศน์

แผนยุทธศาสตร์

แผนภูมิอัตรากำลัง

งานบริหารทั่วไป

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

ฝ่ายช่างกล

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

 
- รอบระยะเวลา 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558) รายละเอียดคลิก..
- รอบระยะเวลา 7 เดือน ( 1 ตุลาคม 2557 - 30 เมษายน 2558) รายละเอียดคลิก..
- รอบระยะเวลา 7 เดือน ( 1 ตุลาคม 2557 - 31 พฤษภาคม 2558 ) รายละเอียดคลิก..

- รอบระยะเวลา 9 เดือน ( 1 ตุลาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559 ) รายละเอียดคลิก..

 


๖๐ ถนนชยางกูร ก. ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ ๔๙๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ (๐ - ๔๒๖๑ - ๑๕๖๙) 
โครงการชลประทานมุกดาหาร

พัฒนาโดย : ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการชลประทานมุกดาหาร